מתן תורה בהר סיני

2

התורה היא שיטה לאיזון הכוח הרע שבאדם, שיטה לגילוי כוח חיובי מאזן. כך מלמדת חכמת האמת, חכמת הקבלה, אשר נחשבת לפנימיותה של התורה. כדי להבין במה מדובר, צריך לשים בצד את כל מה שעובר לנו בראש למשמע המונח "תורה", ולהיות פתוחים ללמוד משהו חדש.

"ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים, וגוי קדוש" (שמות יט, ה-ו). מהי המשמעות של ברית עם כוח עליון? מה זה אומר להיות עם סגולה? האם זה קשור לחיינו היום? ננסה להתבונן יחד בעומק הדברים המסתתרים בסיפור של מתן תורה בהר סיני.

התורה היא שיטה לאיזון הכוח הרע שבאדם, שיטה לגילוי כוח חיובי מאזן. כך מלמדת חכמת האמת, חכמת הקבלה, אשר נחשבת לפנימיותה של התורה. כדי להבין במה מדובר, צריך לשים בצד את כל מה שעובר לנו בראש למשמע המונח "תורה", ולהיות פתוחים ללמוד משהו חדש.

הכוח הרע שבאדם, שבלשון חז"ל נקרא "יצר הרע", מגיע היום לשיאו. כל יום בחדשות שומעים על עוד ועוד תופעות שליליות, שכולן נובעות מהאגו האנושי שלא יודע גבול. עוד משחקי אגו, עוד מאבקי כוח ושליטה, עוד פירוד בין בני אדם ובין מגזרים, ואת התוצאות כולנו משלמים כחברה. לפני שהכוח השלילי של האגואיזם הצר הזה יהרוס אותנו סופית, אנחנו מוכרחים לאתר כוח חיובי שיאזן אותו.

הכלל הגדול של התורה, החוק העליון של המציאות שכולל בתוכו את כל הפרטים, הוא "ואהבת לרעך כמוך". לכן בתורה טמון כוח מאזן. אבל אפשר לקבל את הכוח החיובי שטמון בה רק בתנאי שאנו משתדלים להתחבר באהבה ולהשפיע טוב זה לזה. כך אנחנו מתחילים להיות בעלי שני כוחות מנוגדים, שלילי וחיובי. הכוח הרע מפריד בינינו, והכוח הטוב מחבר. בין שני אלה אפשר להתחיל לראות יותר, להרגיש יותר, להבין יותר.

הכוח החיובי שאנו מקבלים, אשר מאזן את הכוח השלילי שבנו, הוא שנקרא "תורה". על כך נאמר "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין", "כי המאור שבה מחזירו למוטב". זוהי בעצם כל מהות התורה. "החזון איש" אומר על כך: "יש בתורה 'סגולת אור' אשר לא יושג בשכל אנושי, ואשר אור המגולה הזה מאיר ומזכך את נפש בעליו".[1] הרב ברוך שלום אשלג מבהיר: "הכוונה על הרע שנמצא באדם, היינו הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע".[2] ולבסוף "היצר הרע בעצמו הולך ומתעלה, מתקדש ונהפך לטובה," כפי שאומר הרב קוק.[3]

מלכתחילה הכוח השלילי נראה ככוח אחד, רצון אגואיסטי למשוך הכול לעצמי וזהו, אבל למעשה הוא כולל בתוכו 613 רצונות פרטיים. כשאנו מתקשרים זה לזה כדי למשוך את הכוח החיובי המאזן, אנו מגלים 613 כוחות חיוביים. בלשון חז"ל הם נקראים "תרי"ג אורות התורה". כל אחד מהם מיועד לאזן רצון אגואיסטי אחד. בתהליך התיקון, בכל פעם מתגלה רצון אגואיסטי גדול יותר, וכנגדו יש למשוך כוח מתקן גדול יותר. כך מתקדמים במעלה הסולם הרוחני, עד שלבסוף מגלים את כל הכוח הרע שטמון בנו, ומולו את כל הכוח הטוב המאזן. שני הכוחות משלימים זה את זה, ואנו מצויים באמצע, ביניהם, בשליטה מלאה עליהם.

לאחר קבלת התורה בהר סיני, עם ישראל מתחיל להתקדם בגילוי הכוח הטוב. אנשים מתחילים להרגיש שייכים לאותה מערכת. כל אחד ואחד מרגיש קרוב לזולת, מרגיש את רצונות האחרים ומוכן למלא אותם. כולם מבינים שהחיים הנכונים הם בדאגה הדדית, ולא שכל אחד ימשוך הכול רק לעצמו. כתוצאה ממגמת האהבה הכללית הזו, שורה ביניהם האור העליון. הוא ממלא אותם ומספק להם הכול. האור העליון הוא כוח האהבה וההשפעה הטובה, הכוח העליון שבמערכת הטבע, והוא שנקרא "בורא".

"והייתם לי סגולה מכל העמים", אומר הבורא. מהו עם סגולה? עם שיש בידו את התורה, את שיטת האיזון. השיטה איך לקבל את הכוח החיובי, לאזן על ידו את הכוח השלילי, להיות כלול משני הכוחות האלה ולהתקיים באמצע, ביניהם. סימן הסגול מסמל שלוש נקודות, ואת קיומנו העצמאי בנקודה האמצעית שבין הכוח השלילי והכוח החיובי.

איך העם מתקדם לאחר קבלת התורה? בני ישראל מגלים בהדרגה את כל היצר הרע שטמון בהם, את כל השנאה והריחוק, ומתקנים אותם. הם מגיעים לשיא שבו אהבה גדולה מכסה את כל השנאה שמתגלה וזה נחשב לבנייה של "בית המקדש". מבחינה רוחנית, כל התהליך הזה מתרחש בצורה פנימית, בקשרים שבין בני אדם. זו פסגת התפתחותו של עם ישראל, אבל זה לא מספיק, כי הבורא צריך להתגלות לא רק בנו, אלא בכל הנבראים.

לכן העם שלנו נחרב, איבד בהדרגה את קשרי האהבה שהשיג, הבית הראשון נחרב ולאחריו גם השני, והעם נפל לשליטת כוח האגו כמו כל יתר העמים. משך אלפיים שנות גלות התערבנו בין כולם. כיום עלינו לחזור ולהיבנות כעם סגולה. עם שיש בו אהבה שמכסה את כל השנאה, חיבור מעל כל הפירוד.

לשם כך מתגלה כיום ברבים החכמה העתיקה שגילו אבותינו, פנימיותה של התורה, חכמת הקבלה. היא מלמדת את השיטה לאיזון, את השיטה לחיים מתוקנים. לאחר שנתחיל להשתמש בה, היא תתפשט לעולם כולו. אומות העולם ירגישו שאנחנו עם מיוחד, שמאתנו זורם אליהם כוח טוב, כוח מאזן ומחייה. כוח שמביא שמחה ואהבה. זה נקרא לקבל תורה, להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש, לספק אור לגויים. זה גם הדבר היחיד שיכול להביא לנו אהדה ותמיכה מהעולם כולו, ולהבטיח את שלום ילדינו.

מן המקורות

"כמו שיש להגוף רמ"ח [248] איברים ושס"ה [365] גידים, כן יש להנשמה גם כן בחינת תרי"ג [613], שהם צינורות הנשמה, שעל ידם נמשך השפע. ועל ידי התורה נפתחים הצינורות האלו".
"תורה, הכוונה למאור המלובש בתורה".
"התורה נחלקת לתרי"ג אורות".
"תרי"ג שבילי התורה, אשר עליהם מזכך נפשו וגופו, שהוא סוד התבלין, כמו שנאמר 'בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין'".
"'והייתם לי סגולה מכל העמים'. כלומר, שאתם תהיו לי הסגולה, שעל ידיכם יעברו ניצוצי הזדככות וצירוף הגוף, אל כל העמים... 'כי לי כל הארץ'. כלומר, כל עמי הארץ שייכים לי כמותכם, וסופם להידבק בי. אלא עתה, באותה שעה שהמה עדיין אינם מסוגלים לתפקיד הזה, הנה לעם סגולה אני צריך. ואם אתם מסכימים לזה... 'ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים', שהיא בחינת אהבת זולתו, באופייה האחרון של 'ואהבת לרעך כמוך', שהיא קוטבה של כללות התורה והמצוות. 'וגוי קדוש', שהוא השכר, בצורתו האחרון של 'ולדבקה בו'".
בעל הסולם - הרב יהודה אשלג
[1] רבי אברהם ישעיהו קרליץ, חזון איש אמונה ובטחון, תשנ"ז, עמ' נח, פרק ד, טו.
[2] הרב"ש, "באורייתא אתברי בר נש", כתבי רב"ש ג, עמ' 1724.
[3] הראי"ה קוק, אורות התורה, ירושלים תשנ"ד, עמ' לד.

המאמר מבוסס על ראיון עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן, שיחה 731 כחלק מסדרת התוכניות "חיים חדשים".

מתן תורה בהר סיני

תמונה של ספר ״ישראלים - מסע אל לב האומה״

ישראלים - מסע אל לב האומה

ספר מהפכני שהוא מסע אל שורשי האומה הישראלית, מסע החושף את ייעודו המקורי של עם ישראל

לרכישה
ישראלים -  מסע אל לב האומה

ישראלים - מסע אל לב האומה

ספר מהפכני שהוא מסע אל שורשי האומה הישראלית, מסע החושף את ייעודו המקורי של עם ישראל

לרכישה
ישראל הנסתרת

ישראל הנסתרת

מה סוד הקסם של ארץ ישראל ?מה הופך את פיסת האדמה הזאת למוקד משיכה בן אלפי שנים? האם נקודת ציון גיאוגרפית ארצית כלשהי יכולה להיות גם מוקד כוח רוחני מעבר לעולם הזה?

לרכישה
ציוני דרך

ציוני דרך

אחרי שנים רבות של לימוד על פנימיות החגים לפי חכמת הקבלה, מצאנו לנכון לקבץ ולכרוך יחד את קטעי המקור הנבחרים בנושא

לרכישה
קורס חגי ישראל בראי הקבלה

קורס חגי ישראל בראי הקבלה

לחגים שכולנו אוהבים יש משמעות רבה ועמוקה יותר מכפי שרובנו מכירים. בקורס זה נגלה יחד מהו ההסבר הקבלי לחגי ישראל. הקורס אינו מחייב ידע מקדים בקבלה.

לחצו לפרטים
הספר "ימים טובים"

הספר "ימים טובים"

השנה שולחים לקרובים ספר במארז חגיגי. מתנה מקורית לנשמה, שתיזכר בחיוך כל השנה!

הזמינו עכשיו

עוד סיפור של

שבועות

Heading

ישר כוח!
סיימת את כל הכתבות בחג 

שבועות

!

לחג 
שבועות
לכל החגים